Nghị quyết về Người bảo vệ Nhân quyền – Nhận thức được vai trò của người bảo vệ nhân quyền và sự cần thiết trong việc bảo vệ họ

General Assembly of the united nations

[themify_box style=”blue comment rounded” ]Nhấn mạnh vai trò quan trọng mà các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ, các nhóm và các tổ chức nhân quyền quốc gia, có ở các cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả mọi người,[/themify_box]

Dich bởi [rollinglinks]Vũ Quốc Ngữ[/rollinglinks] | 30-11-2015

General Assembly of the United Nations | Nov 18, 2015

Đại Hội đồng Liên Hợp quốc-

Phiên thứ bẩy mươi

Ủy ban thứ ba

Chương trình nghị sự 72 (b)

Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền: câu hỏi về nhân quyền, bao gồm cả phương án tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả việc thụ hưởng các quyền con người và tự do cơ bản

 

Albania, Argentina, Armenia, Australia, Chile, Colombia, Cộng hòa Dominican, Georgia, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Nhật Bản, Lebanon, Liechtenstein, Mexico, Mông Cổ, New Zealand, Na Uy, Palau, Panama, Paraguay, Thụy Sĩ, Ukraine, U.S. và Vanuatu: dự thảo nghị quyết sửa đổi

 

Nhận thức được vai trò của người bảo vệ nhân quyền và sự cần thiết trong việc bảo vệ họ

Đại hội đồng,

Được hướng dẫn bởi các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc,

Cũng được hướng dẫn bởi Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, các Công ước Quốc tế về Nhân quyền và các công cụ khác có liên quan,

Nhắc lại Nghị quyết số 53/144 ngày 09/12/1998, theo đó Đại Hội đồng nhất trí thông qua Tuyên bố về Quyền và Trách nhiệm của các cá nhân, nhóm và các hội nhằm thúc đẩy và bảo vệ Nhân quyền và Tự do Cơ bản đã được công nhận,

Nhắc lại tất cả các nghị quyết trước đây về chủ đề này, trong đó có các nghị quyết 66/164 ngày 19/12/2011 và 68/181 ngày 18/12/2013 và các nghị quyết 22/6 ngày 21/3/2013 và 25/18 ngày 28/03/214 của Hội đồng Nhân quyền,

Khẳng định lại tầm quan trọng của Tuyên bố và việc thực hiện tuyên bố này, và rằng việc thúc đẩy sự tôn trọng và hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ nhân quyền là điều cần thiết cho việc thụ hưởng  quyền con người,

Hoan nghênh một số nước đã có những bước nhằm thúc đẩy và tôn trọng đầy đủ Tuyên bố, cũng như  Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền và một số tổ chức khu vực trong việc quảng bá Tuyên bố tới mọi người ở cấp quốc gia và địa phương bằng ngôn ngữ bản địa tương ứng, và nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy và thực hiện đầy đủ Tuyên bố, kể cả thông qua bản dịch sang các ngôn ngữ khác nhau và phổ biến rộng rãi để thực hiện ở tất cả các khu vực,

Nhấn mạnh vai trò quan trọng mà các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ, các nhóm và các tổ chức nhân quyền quốc gia, có ở các cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả mọi người,

Nhận thức được vai trò quan trọng mà người bảo vệ nhân quyền có thể đóng trong việc hỗ trợ những nỗ lực nhằm hạn chế  xung đột, bảo đảm hòa bình và phát triển thông qua đối thoại, cởi mở, tham gia và công lý, bao gồm cả việc giám sát, báo cáo và góp phần vào việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền,

Công nhận công việc quan trọng của người bảo vệ nhân quyền trong việc thúc đẩy, bảo vệ và ủng hộ việc thực hiện các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, và quan ngại về các mối đe dọa và tấn công chống lại người bảo vệ nhân quyền, và cản trở công việc của họ, có tác động tiêu cực đến việc thực hiện các quyền đó, kể cả khi chúng liên quan đến các vấn đề môi trường và đất đai cũng như phát triển,

Nhận thức rằng luật pháp trong nước và các quy định hành chính và ứng dụng của chúng không nên cản trở, mà cho phép các công việc của người bảo vệ quyền con người, kể cả bằng cách tránh hình sự hóa hoặc kỳ thị các hoạt động quan trọng và vai trò hợp pháp của người bảo vệ nhân quyền và cộng đồng mà họ là một phần hoặc họ thay mặt, và bằng cách tránh những trở ngại, chướng ngại vật, hạn chế hoặc cưỡng chế chọn lọc trái với các quy định có liên quan của pháp luật nhân quyền quốc tế,

Khẳng định rằng các quốc gia có trách nhiệm hàng đầu và có các nghĩa vụ bảo vệ các quyền con người và tự do cơ bản của tất cả mọi người,

Tái khẳng định rằng pháp luật quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và nghĩa vụ quốc tế khác của nhà nước trong lĩnh vực quyền con người và tự do cơ bản là khuôn khổ pháp lý mà trong đó người bảo vệ nhân quyền tiến hành các hoạt động của mình,

Quan ngại rằng an ninh quốc gia và pháp luật chống khủng bố cũng như các biện pháp trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như luật về các tổ chức xã hội dân sự, trong một số trường hợp bị lạm dụng để chống lại người bảo vệ nhân quyền hoặc cản trở công việc của họ, gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ một cách trái với luật quốc tế,

Nhận thấy nhu cầu cấp thiết để giải quyết, và có những bước đi cụ thể để phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng pháp luật để cản trở hoặc hạn chế người bảo vệ nhân quyền trong việc thực thi công việc, bao gồm cả việc xem xét và khi cần thiết, sửa đổi pháp luật có liên quan và việc thực hiện luật nhằm đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết của các quốc gia theo luật nhân quyền quốc tế,

Quan ngại bởi số lượng đáng kể và ngày càng tăng của thông tin nhận được bởi các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền về tính chất nghiêm trọng của các rủi ro mà người bảo vệ nhân quyền, bao gồm nữ bảo vệ nhân quyền, hậu vệ quyền con người, kể cả phụ nữ bảo vệ nhân quyền, và việc không trừng phạt đối với các vi phạm và lạm dụng chống lại họ ở nhiều nước, nơi mà họ phải đối mặt với các mối đe dọa, quấy rối và tấn công và bị mất an ninh, bao gồm cả thông qua những hạn chế về quyền tự do ngôn luận, biểu đạt, hiệp hội hoặc hội họp hòa bình, lạm dụng thủ tục tố tụng hình sự và dân sự, các hành vi tồi tệ như hăm dọa và trả đũa nhằm ngăn chặn sự hợp tác với Liên Hợp Quốc và các cơ quan quốc tế khác trong lĩnh vực nhân quyền,

Quan ngại sâu sắc rằng người bảo vệ nhân quyền phải chịu các cuộc tấn công, đe dọa và lạm dụng khác của các tổ chức phi nhà nước, và nhấn mạnh sự cần thiết cho các quyền con người và tự do cơ bản của tất cả mọi người, bao gồm cả người bảo vệ nhân quyền, được tôn trọng và bảo vệ,

Hoan nghênh một số quốc gia trong việc thực hiện một số bước,  bao gồm cả thực thi các nghị quyết có liên quan, rà soát định kỳ phổ quát thuộc Hội đồng Nhân quyền, thủ tục đặc biệt, các cơ quan hiệp ước và các cơ chế nhân quyền khu vực, hướng tới cải thiện đối thoại giữa chính quyền và xã hội dân sự và hướng tới việc áp dụng các chính sách và luật pháp quốc gia nhằm phục vụ trong việc tạo ra một môi trường an toàn và thuận lợi, công nhận và bảo vệ người bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là nguy cơ bị khởi tố  trái với luật nhân quyền quốc tế, các hoạt động hòa bình, và chống lại các mối đe dọa, quấy rối, đe dọa, cưỡng ép, bắt bớ hoặc bắt giữ, thủ tiêu, bạo lực và các cuộc tấn công của Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ,

Xác định rằng quan điểm bất đồng, bao gồm cả quan điểm về các chính sách của chính phủ và công ty liên quan đến hoặc có ảnh hưởng đến quyền con người, có thể được thể hiện một cách hòa bình và giao tiếp tự do trong xã hội, trực tuyến và không trực tuyến, phù hợp với luật nhân quyền quốc tế, và qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền con người, và nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng nói độc lập của hoạt động dân sự, giáo dục về quyền con người và hệ thống tư pháp quốc gia độc lập, khách quan và có thẩm quyền,

Nhấn mạnh đặc biệt là thông tin và công nghệ truyền thông là công cụ quan trọng đối với việc thúc đẩy nhân quyền và báo cáo về vi phạm nhân quyền và những lạm dụng, và quan ngại rằng công nghệ này đang ngày càng được sử dụng để giám sát và cản trở công việc của người bảo vệ nhân quyền,

Mạnh mẽ khẳng định rằng tất cả mọi người đều có quyền, với tư cách cá nhân và trong quan hệ với những người khác, để thúc đẩy và phấn đấu cho việc bảo vệ và thực hiện nhân quyền và tự do cơ bản ở cấp quốc gia và quốc tế, như đã được nêu ra trong Tuyên bố, kể cả trong bối cảnh của việc thúc đẩy việc thực hiện Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững năm 2030,

 1. Nhấn mạnh rằng quyền của mọi người để phát huy và phấn đấu cho việc bảo vệ và thực hiện nhân quyền và tự do cơ bản mà không bị trả thù hoặc sợ hãi đó là một yếu tố thiết yếu trong việc xây dựng và duy trì xã hội bền vững, cởi mở và dân chủ;
 2. Kêu gọi tất cả các nước thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo các quyền và sự an toàn của người bảo vệ nhân quyền, những người thực thi các quyền tự do tư tưởng, ngôn luận, hội họp hòa bình và lập hội, là những điều quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người;
 3. Hoan nghênh các việc và đánh giá cao các báo cáo, của Báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền về tình trạng của người bảo vệ nhân quyền;
 4. Kêu gọi các quốc gia thừa nhận thông qua báo cáo công khai, chính sách hoặc pháp luật vai trò quan trọng và chính đáng của người bảo vệ nhân quyền trong việc thúc đẩy nhân quyền, dân chủ và các quy định của pháp luật như các thành phần thiết yếu của việc đảm bảo sự công nhận và bảo vệ họ, kể cả bằng cách lên án một cách dứt khoát và công khai các trường hợp bạo lực và phân biệt đối xử chống lại người bảo vệ nhân quyền kể cả phụ nữ bảo vệ nhân quyền;
 5. Mạnh mẽ lên án bạo lực chống lại và nhắm mục tiêu, hình sự, hăm dọa, tra tấn, thủ tiêu, và giết chết nhằm bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền, không cho họ báo cáo và tìm kiếm thông tin về vi phạm nhân quyền và lạm dụng. Những người chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm và lạm dụng người bảo vệ nhân quyền, kể cả đối với người đại diện pháp lý, cộng sự của họ và các thành viên gia đình, phải bị đưa ra công lý kịp thời thông qua điều tra khách quan;
 6. Lên án mọi hành vi đe dọa và trả đũa của nhà nước và các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước chống lại cá nhân và tổ chức, bao gồm

Người bảo vệ nhân quyền và đại diện hợp pháp của họ, người thân và các thành viên trong gia đình, những người tìm kiếm sự hợp tác, đang hợp tác hoặc đã hợp tác với cơ quan  tiểu khu vực, khu vực và các quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc, các đại diện và cơ chế của nó, trong lĩnh vực quyền con người;

 1. kêu gọi các tổ chức phi nhà nước phải tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản của tất cả mọi người và không ngăn cản hoạt động của người bảo vệ nhân quyền, kể cả phụ nữ bảo vệ nhân quyền
 2. Mạnh mẽ thúc giục việc trả tự do cho những người bị bắt giữ hoặc giam cầm theo cách vi phạm pháp luật về nhân quyền quốc tế, vì họ đã thực thi quyền con người và tự do cơ bản, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận, hội họp hòa bình và lập hội, kể cả trong quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc hoặc các cơ chế quốc tế khác trong lĩnh vực nhân quyền, và yêu cầu các quốc gia có những bước đi cụ thể và dứt khoát để ngăn chặn và chấm dứt việc bắt giữ tùy tiện và giam giữ người bảo vệ nhân quyền;
 3. Tái khẳng định sự cần thiết cấp bách phải tôn trọng, bảo vệ, tạo điều kiện và thúc đẩy công việc của những người thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa, như là một yếu tố quan trọng góp phần vào việc thực hiện các quyền đó, bao gồm những điều liên quan đến các vấn đề môi trường và đất đai cũng như phát triển;

10 Kêu gọi tất cả các nước tạo ra và duy trì một môi trường an toàn và thuận lợi cho việc bảo vệ nhân quyền và đặc biệt để đảm bảo rằng:

(a) Việc tăng cường và bảo vệ các quyền con người không bị hình sự hóa hay gặp những hạn chế trái  luật nhân quyền quốc tế;

(b) Người bảo vệ nhân quyền, các thành viên gia đình của họ, những người liên quan và đại diện pháp lý không bị ngăn cản trong việc hưởng nhân quyền phổ quát do công việc của họ, kể cả bằng cách đảm bảo rằng tất cả các quy định pháp luật, các biện pháp hành chính và chính sách ảnh hưởng đến họ, bao gồm cả những chương trình nhằm bảo đảm an toàn công cộng , trật tự công cộng và đạo đức xã hội, là tối thiểu hạn chế, được xác định rõ ràng, xác định được, không hồi tố và tương thích với các quy định có liên quan của luật quốc tế về quyền con người;

(c) Các biện pháp để chống lại chủ nghĩa khủng bố và bảo đảm an ninh quốc gia đều tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết của mình theo luật quốc tế, đặc biệt theo luật nhân quyền quốc tế, và không gây trở ngại cho công việc và sự an toàn của các cá nhân, các nhóm và các cơ quan của xã hội trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, trong khi xác định minh bạch và có thể dự đoán các tiêu chí để xác định rõ những hành vi phạm tội được cho là hành vi khủng bố;

(d) Ở những nơi mà pháp luật và thủ tục quản lý việc đăng ký và tài trợ của các tổ chức xã hội dân sự tồn tại, thì những quy định này phải minh bạch, không phân biệt đối xử, nhanh chóng, không tốn kém, cho phép khả năng kháng cáo và tránh yêu cầu đăng ký lại, và những quy định này tuân thủ luật nhân quyền quốc tế;

(e) Các biện pháp bảo vệ theo thủ tục, kể cả trong trường hợp hình sự, được đưa ra phù hợp với luật nhân quyền quốc tế để tránh việc sử dụng các bằng chứng không đáng tin cậy, điều tra không có cơ sở và sự chậm trễ về thủ tục, góp phần một cách có hiệu quả để kết thúc nhanh chóng các trường hợp vô căn cứ, bao gồm cả chống lại người bảo vệ nhân quyền, và cá nhân được trao cơ hội để khiếu nại trực tiếp với các cơ quan thích hợp, và tôn trọng, ngoài những điều khác, quyền được thông báo kịp thời và chi tiết về các cáo buộc, quyền được suy đoán vô tội, quyền được công bằng và điều trần công khai, quyền lựa chọn và liên lạc với luật sư, quyền nhân chứng và bằng chứng và kiểm tra chéo các nhân chứng bên truy tố và quyền kháng cáo;

(f) Thông tin, bao gồm cả hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, được giữ bởi cơ quan công quyền, không cần thiết được phân loại, nếu không công bố trước công chúng, và thúc giục các quốc gia thông qua các luật và chính sách minh bạch, rõ ràng và hành động theo định hướng cung cấp các thông tin được giữ bởi cơ quan công quyền và quyền yêu cầu và nhận được thông tin như vậy, mà truy cập công cộng cần được cấp, trừ trong phạm vi giới hạn hẹp và xác định rõ ràng;

(g) Các quy định không ngăn các công chức không bị chịu trách nhiệm, và các hình phạt về tội phỉ báng được giới hạn để đảm bảo cân đối và đền bù tương xứng với thiệt hại thực hiện;

(h) Thông tin và công nghệ truyền thông không được sử dụng theo một cách mà dẫn tới can thiệp tùy tiện hay bất hợp pháp các quyền riêng tư của các cá nhân hoặc đe dọa người bảo vệ nhân quyền;

 1. Khuyến khích các quốc gia phát triển và đưa ra các chính sách công toàn diện và bền vững và chương trình hỗ trợ và bảo vệ người bảo vệ nhân quyền ở tất cả các giai đoạn của công việc của họ, kể cả các thành viên gia đình của họ, cộng sự và đại diện hợp pháp;
 2. Tái khẳng định tính thiết thực và lợi ích của việc tham vấn và đối thoại với người bảo vệ nhân quyền liên quan đến các chính sách và các chương trình công cộng, kể cả cho các mục đích bảo vệ và khuyến khích các quốc gia chỉ định đầu mối hoặc áp dụng các cơ chế liên quan khác để bảo vệ người bảo vệ nhân quyền trong bộ máy hành chính;
 3. Tiếp tục bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về phân biệt đối xử một cách có hệ thống và bạo lực đối với nữ bảo vệ nhân quyền ở tất cả các lứa tuổi, và nhắc lại lời kêu gọi mạnh mẽ các quốc gia có những bước đi thích hợp, mạnh mẽ và thiết thực để bảo vệ họ và tạo ra một môi trường an toàn và thuận lợi cho việc bảo vệ nhân quyền, như kêu gọi của Đại Hội đồng trong Nghị quyết 68/181 ngày của 18/12/2013;
 4. Bày tỏ mối quan ngại về tình trạng kỳ thị và phân biệt mà nhắm đến hoặc ảnh hưởng đến cá nhân và hiệp hội bảo vệ quyền của những người thuộc các dân tộc thiểu số hay thiểu số về quan điểm hoặc niềm tin, hoặc các nhóm người dễ bị phân biệt đối xử, và kêu gọi các quốc gia không thừa nhận các dạng phân biệt đối xử và bạo lực, nhấn mạnh những việc đó không bao giờ có thể được biện minh bằng bất kỳ căn cứ nào;
 5. Tái khẳng định quyền của mọi người, với tư cách cá nhân và hợp tác với người khác, không bị ngăn cản đến và giao tiếp với các cơ quan quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, những đại diện và các cơ chế của tổ chức này trong lĩnh vực nhân quyền, bao gồm Hội đồng Nhân quyền, các thủ tục đặc biệt của hội đồng này, cơ chế xem xét phổ quát định kỳ và các cơ quan hiệp ước, cũng như các cơ chế nhân quyền khu vực;
 6. Kêu gọi tất cả các nước lưu ý các khuyến nghị trong báo cáo của Tổng thư ký trong hợp tác với Liên Hợp Quốc, đại diện và cơ chế của nó trong lĩnh vực quyền con người;
 7. Hoan nghênh những nỗ lực của một số nước trong điều tra các cáo buộc về sự đe dọa hoặc trả thù và đưa thủ phạm ra trước công lý, và khuyến khích các chính phủ hỗ trợ những nỗ lực như vậy;
 8. Mạnh mẽ kêu gọi tất cả các quốc gia:

(a) Đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ đối với người bảo vệ nhân quyền, các thành viên trong gia đình và cộng sự của họ và kiềm chế bất kỳ hành vi đe dọa hoặc trả thù những người bảo vệ nhân quyền, người đã hợp tác, đang hợp tác hoặc tìm kiếm sự hợp tác với các tổ chức quốc tế;

(b) Thực hiện các nghĩa vụ để đưa các thủ phạm ra trước công lý và bồi hoàn thích hợp cho các nạn nhân của chúng;

(c) Không dùng pháp luật, biện pháp và thực tiễn có tác dụng phá hoại quyền đã được tái khẳng định trong Mục 15 của Nghị quyết này;

 1. Khuyến khích tất cả các tổ chức khu vực có liên quan trong việc xem xét tình hình của người bảo vệ nhân quyền và phát triển và sử dụng các nguyên tắc và cơ chế phù hợp và hiệu quả để bảo vệ họ, giải quyết các vi phạm và lạm dụng của nhà nước và các tổ chức phi nhà nước;
 2. Khuyến khích các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của xã hội và trong cộng đồng của mình, bao gồm những người đứng đầu chính trị, quân sự, cũng như các nhà lãnh đạo trong kinh doanh xã hội và tôn giáo và các phương tiện truyền thông, bày tỏ sự ủng hộ vai trò quan trọng của người bảo vệ nhân quyền, bao gồm cả nữ bảo vệ nhân quyền , và tính hợp pháp của công việc của họ, và lên án công khai mọi trường hợp bạo lực và phân biệt đối xử chống lại người bảo vệ quyền con người, kể cả nữ bảo vệ nhân quyền;
 3. Nhấn mạnh trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh trong việc tôn trọng nhân quyền, bao gồm cả các quyền căn bản của người bảo vệ nhân quyền được sống, quyền tự do và an toàn cá nhân và quyền tự do ngôn luận, hội họp hòa bình và tham gia hiệp hội, và tham gia công việc xã hội cần thiết cho việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, bao gồm cả các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, quyền phát triển, và thúc giục các doanh nghiệp xác định và giải quyết các tác động nhân quyền liên quan đến hoạt động của chúng thông qua tham vấn có ý nghĩa với các nhóm có khả năng bị ảnh hưởng và các bên liên quan khác theo cách phù hợp với Các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Nhân quyền: Thực hiện Khung “Bảo vệ, tôn trọng và Bồi hoàn” của Liên Hợp quốc.
 4. Khuyến khích các tổ chức nhân quyền quốc gia chú trọng đúng mức đến tình trạng người bảo vệ nhân quyền, kể cả thông qua tham vấn với các bên liên quan về các vấn đề như pháp luật, chính sách và các biện pháp hành chính có ảnh hưởng xấu đến việc bảo vệ nhân quyền, và để phát triển và hỗ trợ tài liệu về các vi phạm và lạm dụng người bảo vệ nhân quyền và đại diện hợp pháp của họ, những người liên quan và các thành viên gia đình;
 5. Khuyến khích Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp quốc và các thủ tục đặc biệt tiếp tục các nỗ lực liên quan đến việc bảo vệ bảo vệ nhân quyền, như quy định trong các nghị quyết có liên quan, kể cả bằng cách cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia để giúp họ đưa luật pháp và thực hành phù hợp với các luật nhân quyền quốc tế;
 6. Khuyến khích các cơ quan của Liên Hợp quốc, các cơ quan và các tổ chức khác, trong phạm vi nhiệm vụ của chúng và phối hợp với Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp quốc và các Báo cáo viên đặc biệt, để giải quyết tình hình của người bảo vệ nhân quyền trong công việc của họ để góp phần thực hiện hiệu quả Tuyên bố về Quyền và Trách nhiệm của Cá nhân, Nhóm và Hội trong việc Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền Phổ quát và Những Quyền tự do cơ bản.
 7. Yêu cầu tất cả các cơ quan của Liên Hợp quốc và các tổ chức có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ của họ, cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho các Báo cáo viên đặc biệt để họ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của mình, kể cả khi viếng thăm các nước và thông qua đề xuất về cách thức và phương tiện để đảm bảo bảo vệ người bảo vệ nhân quyền, kể cả nữ bảo vệ nhân quyền;
 8. Kêu gọi các quốc gia hợp tác và hỗ trợ các cáo viên đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ, kể cả bằng cách trả lời không chậm trễ những câu hỏi của Báo cáo viên đặc biệt, và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho chuyến viếng thăm của họ tới quốc gia cũng như đối thoại trên tinh thần xây dựng và thực hiện những khuyến cáo mà Báo cáo viên đặc biệt đưa ra.
 9. Yêu cầu Báo cáo viên đặc biệt tiếp tục báo cáo hàng năm về hoạt động của mình cho Đại hội đồng và Hội đồng Nhân quyền, phù hợp với nhiệm vụ của mình;
 10. yêu cầu Tổng thư ký để soạn thảo và thường xuyên chia sẻ thông tin về tiến độ thực hiện nghị quyết này;
 11. Quyết định theo dõi việc thực hiện nghị quyết một cách chặt chẽ.

Đọc bản gốc tiếng Anh tại đây.