Tuần tin Người Bảo vệ Nhân quyền- Tuần thứ 42 từ ngày 10/10 đến 16/10/2016: Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Bản tin sẽ được cập nhật sớm