72 Kien nghi

PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5

PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5 0

Chúng tôi, những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký trực tiếp của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã được trao tận tay Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp (UBDTSDHP) ngày 4-2-2013, cùng với những người đã nêu những ý(…)

More / Đọc tiếp

Vietnam: Amending the constitution

Vietnam: Amending the constitution 0

ABC reporter Richard Aedy: Saturday 16 March 2013 7:45AM. Now to Vietnam. The government there wants to change the constitution. It was written in 1946 and was amended 4 times since, and most recently in 1992. From January to the end of this month the government has asked for public comment on the draft amendment,(…)

More / Đọc tiếp

ĐÀI ABC-ÚC phỏng vấn TS JONATHAN LONDON về SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VN

ĐÀI ABC-ÚC phỏng vấn TS JONATHAN LONDON về SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VN 0

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÔI ĐỘNG CÔNG KHAI LẦN ĐẦU TIÊN XẢY RA TẠI VIỆT NAM QUA CÁC KIẾN NGHỊ, TUYÊN BỐ YÊU CẦU THAY ĐỔI TOÀN BỘ DỰ THẢO  HIẾN PHÁP 2013. TIẾN SĨ JONATHAN LONDON THUỘC ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒNGKÔNG TRÒ CHUYỆN VỚI PHÓNG VIÊN ĐÀI PHÁT THANH ABC-ÚC Nguyễn Hùng, Trần Hoài(…)

More / Đọc tiếp

European Parliament resolution on Vietnam, in particular freedom of expression (2013/2599(RSP))

European Parliament resolution on Vietnam, in particular freedom of expression (2013/2599(RSP)) 4

The European Parliament, –   having regard to the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Vietnam signed on 27 June 2012 and to the EU-Vietnam human rights dialogue held twice a year between the EU and the government of Vietnam, –   having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights to which Vietnam acceded(…)

More / Đọc tiếp

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI CHÂU ÂU VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN TẠI VN – ngày 18/4/2013

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI CHÂU ÂU VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN TẠI VN – ngày 18/4/2013 5

Bản dịch của Hành Nhân (Defend the Defenders) QUỐC HỘI CHÂU ÂU: – Chiếu theo Hiệp định hợp tác và đối tác giữa EU và Việt Nam ký ngày 27 tháng 6 năm 2012 và các cuộc đối thoại nhân quyền tổ chức hai lần một năm giữa EU và chính phủ Việt Nam, –(…)

More / Đọc tiếp