BẢN TƯỜNG TRÌNH NHÀ CẦM QUYỀN & CÔNG AN VĨNH LONG ĐÀN ÁP CHỨC SẮC TÔN GIÁO

Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài | 29-09-2015 Kính Quí Chức Sắc Thiên Phong, Quí Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, cùng tất cả Chức Việc, Tín Đồ các tôn giáo quốc nội cùng hải ngoại. Sau khi Quí Chức Sắc HĐLTVN tiển CTS Hứa Phi ra phi trường Tân Sơn […]

More / Đọc tiếp