TƯỜNG THUẬT PHIÊN HỌP CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ THÁNG 9/2014.

Defend The Defenders | 6/9/2014 Cuộc hội thảo khai mạc 8 giờ sáng ngày 5/9, ông Lê Văn Sóc đại diện cho PGHH Thuần Túy làm Điều Phối Viên, tham gia hội thảo có khoảng 30 đại biểu đại diện cho các tổ chức XHDS tham dự gồm có: -Mạng lưới Blogger. -Hội Ái Hữu […]

More / Đọc tiếp