Đại diện toà đại sứ các nước gặp các nhà bất đồng chính kiến trong nước

IJAVN | 03-10-2015 Vào lúc 16 giờ chiều ngày 02 tháng 10 năm 2015, đại diện toà đại sứ các nước Phương Tây đã gặp gỡ các nhà hoạt động dân chủ – nhân quyền trong nước, tại khách sạn Daewoo, Tp Hà Nội. Phái đoàn toà đại sứ gồm: ông David V.Muehlke – toà […]

More / Đọc tiếp