CHÍNH SÁCH ĐÀN ÁP TÔN GIÁO VÀ CHIẾN DỊCH TRẤN ÁP TĂNG ĐOÀN

Huỳnh Trọng Hiếu Defend The Defenders | 22/9/2014 Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một Tổ chức tôn giáo được thành lập bởi các Tăng sĩ Phật giáo, hoạt động nhằm mục đích tranh đấu cho sự độc lập của Phật giáo Việt Nam – phản đối việc chính quyền thâu tóm […]

More / Đọc tiếp