Tự do tôn giáo của Việt Nam năm 2014: USCIRF

  Báo cáo thường niên 2015 của Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ Nguồn: USCIRF (April 30, 2015) Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ Tự do tôn giáo của Việt Nam năm 2014 Những phát hiện chính Chính phủ Việt Nam tiếp tục kiểm soát tất cả các hoạt động tôn […]

More / Đọc tiếp