ĐE DỌA HÀNH HUNG CHỨC SẮC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦNTÚY VÀ LIỆNG MẮM TÔM VÀO NHÀ

Minh Tri Huynh | 03-06-2016 Ông Nguyễn Văn Điền Hội Trưởng GHTƯ PGHH Thuần Túy và Ông Nguyễn Văn Thơ Hội Trưởng tỉnh Đồng Tháp bị côn đồ đe dọa hành hung vào lú 14g ngày 2/6/2016 tại Chợ Mới An Giang. Ông Nguyễn Văn Thơ cho biết : sau khi chúng tôi dự lễ […]

More / Đọc tiếp