Thư phản đối đàn áp lễ cầu siêu của tín đồ PGHH Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nguyễn Thị Ngọc Lan | 23/8/2014 (DTD) Kính gởi:   Ông Trương Tấn Sang Chủ Tịch NCHXHCNVN. Ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ Tướng NCHXHCNVN. Ông Trần Đại Quang Bộ Trưởng bộ công an. Thưa quý ông: Hôm nay ngày 23- 08- 2014, tại gia đình tôi: nguyễn Thị Ngọc Lan , là một tín đồ Phật […]

More / Đọc tiếp