NHÂN DỊP LỄ CẦU SIÊU HUỲNH ANH TRÍ

Kiều Lê | 18/8/2014 (DTD) Có lẽ cảm thông một ít vị với tư tưởng còn khe khắc về nhân thân lý lịch của Huỳnh Anh Trí nên vị trụ trì lãnh trách nhiệm điều hành cuộc cầu cúng tập thể để có cơ hội thì tạo dịp trình bài một đôi nét về người […]

More / Đọc tiếp