Thêm một người bị bắt với cáo buộc ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ

RFA | 2018-02-12 Thêm một người ở Việt Nam bị bắt với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà Nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…’ Người vừa bị bắt vào ngày 9 tháng 2 vừa qua là ông Nguyễn Văn Trường, 42 […]

More / Đọc tiếp