Tín hữu Cao Đài bị sách nhiễu, ném “bom bẩn” khi cúng lễ

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok | 2014-08-13 Nhóm hơn 100 tín hữu Cao Đài chơn truyền không theo phái do Nhà Nước ủng hộ hôm nay ngày 13 tháng 8 dương lịch bị chính quyền địa phương cùng các thành phần bất hảo sách nhiễu, ném mắm tôm và phân người vào khi […]

More / Đọc tiếp