MỜI KÝ TÊN VÀO THƯ TIẾNG VIỆT-ĐỨC-PHÁP-ANH GỬI THỦ TƯỚNG ĐỨC ANGELA MERKEL ĐÒI THỦ TƯỚNG CSVN TRẢ TỰ DO CHO TẤT CẢ nhà bất đồng chánh kiến, những nhà lãnh đạo các tôn giáo độc lập, các tín đồ các tôn giáo, các đồng bào biểu tình yêu nước chống Tàu cộng xâm lược và quân cán chính VNCH

Defend The Defenders | 13/10/2014 Kính gửi: Bác sĩ MERKEL THỦ TƯỚNG CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC Bundeskanzlerin der BUNDESREGIERUN DEUTSCHLAND (R.F.A.) Email : angel.merkel@bundestag.de Tel. 0180-270 00 00 Site:http://www.bundesregierung.de/webs/Bregl/DE/service/Kontakt/kontakt_node.html?site= Nathhaltigkeit Postanschrift: 11019 Berlin, RFA TRÍCH YẾU : YÊU CẦU CAN THIỆP ĐÒI THỦ TƯỚNG CSVN NGUYỄN TẤN DŨNG TRẢ TỰ DO CÁC TÙ NHÂN CHÍNH […]

More / Đọc tiếp