Tuần tin Người Bảo vệ Nhân quyền, tuần thứ 37 từ ngày 10 đến 16/9/2018: Người Phát ngôn của HAEDC bị kết án 12 năm tù

  Defend the Defenders | September 16, 2018   Ngày 12/9, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã kết … Continue reading Tuần tin Người Bảo vệ Nhân quyền, tuần thứ 37 từ ngày 10 đến 16/9/2018: Người Phát ngôn của HAEDC bị kết án 12 năm tù