Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ: hồ sơ tiêu biểu cho sự đàn áp tôn giáo ở Việt Nam

Vấn đề Việt Nam nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo

Mạch sống Media, ngày 18/4/2018

Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh do Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) tổ chức, nhiều diễn giả bày tỏ quan tâm về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ngày càng nghiêm trọng ở Việt Nam.

Đến phần hội thảo về tù nhân lương tâm, Uỷ Hội USCIRF chính thức công bố quyết định chọn Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ là 1 trong 7 tù nhân lương tâm tiêu biểu cho tình trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới.

Bà Kristina Arriaga, Phó Chủ Tịch của Uỷ Hội, là người giới thiệu vị tù lương tâm Việt Nam này:

“Hoà Thượng Thích Quảng Độ là đệ ngũ Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, năm nay đã 90 tuổi và đã bị cô lập trong suốt 32 năm, hoặc bị tù hoặc bị giam lỏng.”

Bà Arriaga cho biết là năm 1997, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã bị đàn áp nặng nề khi đứng ra cứu trợ nạn nhân bão lụt, một hành động xuất phát từ niềm tin tôn giáo.

“Hồ sơ này tiêu biểu cho cách nhà nước Việt Nam đối xử với tất cả các tôn giáo,” Bà Arriaga nói.” Tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia đặc biệt quan tâm.”