EU: Cần gây sức ép với Việt Nam về cải thiện nhân quyền