Cưỡng bức trước camera: Thú tội trên truyền hình ở Việt Nam

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

Cưỡng bức trước camera: Thú tội trên truyền hình ở Việt Nam

 

Safeguard Defenders, ngày 11/3/2020

 

Việc vi phạm quyền của người bị giam giữ trước khi xét xử ở Việt Nam trở thành tâm điểm ngày nay với công bố nghiên cứu của Safeguard Defenders mang tên Cưỡng bức trước camera: Thú tội trên truyền hình ở Việt Nam.” Báo cáo này là nghiên cứu đầu tiên về việc chế độ cộng sản Việt Nam thực hành ép buộc người đang bị giam giữ để điều tra về cáo buộc hình sự phải thú tội và sau đó phát lời thú tội này trên truyền hình. Hành động ép buộc thú tội rồi phát trên truyền hình vi phạm các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật quốc tế mà chế độ đã ký kết.

 

Cưỡng bức trước camera cung cấp thông tin về tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên phát các lời thú tội thu được từ việc ép buộc người đang bị giam giữ trước khi xét xử trên hệ thống truyền hình địa phương hoặc Đài truyền hình trung ương VTV. Báo cáo đã thu thập và phân tích hơn một chục chương trình phát sóng truyền hình lời lời thú tội của nhiều người bảo vệ quyền bao gồm một số luật sư có tiếng tăm, nhà báo công dân và người nông dân, và hai cá nhân nghi can trong một vụ án tham nhũng và một vụ án giết người. Phỏng vấn với một số nạn nhân cho thấy cách cảnh sát thao túng hoặc đạo diễn lời thú tội trước máy quay, lừa hoặc ép buộc họ hợp tác và cách những người bị giam giữ bị từ chối tiếp cận với luật sư.

 

Việt Nam từ lâu đã bị lu mờ bởi Trung Quốc, một quốc gia độc tài khác sử dụng những lời thú tội bị ép buộc để phát trên truyền hình nhằm bóp nghẹt bất đồng chính kiến, cô lập những người bảo vệ quyền và phản bác sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đã sử dụng báo cáo đầu tiên của mình công bố năm 2018 mang tên Scripted and Staged: Behind the Scenes of China’s Forced Televised Confession về tình trạng ép buộc thú tội và phát trên truyền hinh ở Trung Quốc để so sánh thực tiễn ở hai quốc gia cộng sản. Giống như ở Trung Quốc, các nạn nhân Việt Nam (bị buộc) thú nhận hành động chống Nhà nước và cảm ơn chính quyền đã cho họ thấy lỗi của họ nhưng nói chung các chương trình phát sóng được sản xuất đơn giản hơn, không tinh vi như các chương trình của Trung Cộng.

Một sự phát triển đáng lo ngại gần đây cho thấy Việt Nam đang sao chép một số mánh khóe của Trung Quốc- bao gồm cả lời thú tội của một cựu quan chức nhà nước đã bị bắt cóc từ Đức vào năm 2017 và buộc phải nói rằng anh ta đã tự nguyện trở về để đầu thú, phát sóng lời thú tội của người nước ngoài đầu tiên vào năm 2018, và trường hợp gần đây nhất vào tháng 1 năm 2020 khi 4 người nông dân đấu tranh để ngăn chặn nhà cầm quyền cưỡng chế đất nông nghiệp của họ bị buộc nhận tội trước máy quay. Kỹ thuật sản xuất của các chương trình thú tội cũng được cải thiện rõ rệt.

Phát sóng trên truyền hình những lời thú tội thu được bằng cách ép buộc không chỉ vi phạm luật pháp của Việt Nam về quyền tiếp cận luật sư, xét xử công bằng và quyền được bảo vệ chống tra tấn-tự buộc tội, nhà cầm quyền Việt Nam còn vi phạm các nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của các hiệp ước nhân quyền quốc tế bao gồm Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị và các biện pháp bảo vệ tư pháp khác.

Safeguard Defenders kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ trách nhiệm của mình với tư cách là quốc gia đã ký kết Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước của Liên Hợp quốc về Chống tra tấn, và tuân thủ luật pháp của chính Việt Nam bằng cách ngay lập tức cấm việc cưỡng bức người đang bị giam giữ nhận tội rồi phát trên truyền hình. Thay vào đó, người đang bị giam giữ cần được bảo vệ theo đúng quy trình và quy định của luật pháp.

Download report or read more:

https://safeguarddefenders.com/en/blog/c-ng-b-c-tr-c-camera-vi-t-nam-bu-c-ng-i-b-b-t-th-t-i-tr-n-truy-n-h-nh-nh-th-n-o

Press contacts

English, Chinese: For further information, including access to victims, copies of artwork used in report, and more, contact Dinah@Safeguarddefenders.com,

+886 908 413 307 (Signal private messenger)

Vietnamese: Contact VuQuocNgu2017@protonmail.com,

+84 988 754 786 (Signal private messenger/Telegram)

 

 PRESS RELEASE 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

COERCED ON CAMERA: Televised Confessions in Vietnam 

2020-03-11: Vietnam’s abuse of pre-trial detainees comes into the spotlight today with the publication of Safeguard Defenders’ Coerced on Camera: Televised Confessions in Vietnam. The report is the first ever study on the Socialist Republic of Vietnam’s practice of broadcasting forced “statements” from victims detained but not yet tried, in clear violation of Vietnam’s obligations under international law. 

Coerced on Camera provides a snapshot of how Vietnam routinely airs pre-trial detainees confessing on local media as well as on national state broadcaster VTV. The report captured and analysed more than a dozen confession broadcasts of rights defenders including well-respected lawyers, citizen journalists and villagers as well as individuals in murder and corruption cases. Interviews with victims exposed how police manipulate or script the confession to camera, trick or coerce prisoners into cooperating, and how those detained are denied access to legal counsel. 

Vietnam has long been overshadowed by China, another authoritarian country that uses forced televised confessions to stifle dissent, isolate rights defenders, and to send messages to foreign governments and organizations to counter criticism. We used our ground-breaking 2018 report Scripted and Staged: Behind the Scenes of China’s Forced Televised Confessions, the first in-depth study of China’s practice of airing forced confessions, to compare the practice in the two countries. Like China, Vietnamese victims confessed to anti-State crimes and thanked the authorities for showing them the error of their ways but in general the broadcasts were more simply produced, lacking Beijing’s sophisticated treatment. 

A worrying development in recent years appears to indicate that Vietnam is copying some of China’s tricks – including the confession of a former state official who was kidnapped from Germany in 2017 and forced on camera to say he had returned of his own volition; the 2018 broadcast of the first foreigner confessing on Vietnamese television; and the most recent case in January 2020 of villagers fighting to prevent their farmland being appropriated coerced to incriminate each other on camera. A few years earlier, these kinds of televised confessions started being broadcast on Chinese television. The production value of Vietnam’s confessions has also markedly improved. 

Forced televised confessions not only break Vietnam’s own laws on the right to counsel, fair trial and protection against torture and self-incrimination, they are also grave violations of its obligations as Party to international human rights treaties including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and other judicial protections. 

Safeguard Defenders calls on the Vietnamese government to live up to its responsibilities as a signatory to the International Covenant on Political & Civil Rights and UN Convention Against Torture, to comply with its own domestic laws prohibiting forced confessions and to immediately stop the illegal practice of airing forced confessions of detainees on television and afford them the proper protections that due process and the rule of law affords. 

 

Download report: https://safeguarddefenders.com/en/blog/coerced-camera-how-vietnam-forces-detainees-confess-tv 

Press contacts 

English, Chinese: For further information, including access to victims, copies of artwork used in report, and more, contact Dinah@Safeguarddefenders.com, 

+886 908 413 307 (Signal private messenger) 

Vietnamese: Contact VuQuocNgu2017@protonmail.com, 

+84 988 754 786 (Signal private messenger/Telegram