Bản tuyên bố về chùa An Hoà Tự của Phật giáo Hoà Hảo

BẢN TUYÊN BỐ

Về Chùa An Hòa Tự của PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Kính gởi:

– Chánh Phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ, Canada, Úc và Liên Hiệp Châu Âu.

– Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ.

– Cục Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

– Các Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Canada, Úc và Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam.

– Các Cơ Quan Truyền Thông trên Thế Giới.

– Các Tổ Chức Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo trên Thế Giới.

– Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại.

 

Kính thưa Quý Vị,

 

Chúng tôi, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam gồm 28 Chức Sắc thuộc 5 Tôn Giáo lớn tại Việt Nam là Công Giáo, Cao Đài, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Tin Lành. Sau khi xem xét Bản Tuyên Cáo của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy và tin tức khắp nơi về vấn đề chùa An Hòa Tự, một Thánh tích của Phật Giáo Hòa Hảo (một di tích lịch sử trên 100 năm) đang bị nhà cầm quyền csVN thông qua Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo do nhà cầm quyền dàn dựng, gồm những đảng viên đảng cộng sản nhiều tuổi đảng cầm đầu bằng nhiều cách để xóa dần những di tích lịch sử của ngôi chùa nầy.

 

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam một mặt nói rằng hoạt động tôn giáo là vấn đề nội bộ tôn giáo, nhà nước không can thiệp để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước, nhưng mặt khác đã cho công an bao vây tất cả nhà những Trị Sự Viên thuộc Giáo Hội độc lập (là Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy). Điển hình là khi nghe tin chùa An Hòa Tự, Thánh tích của PGHH, di tích lịch sử tôn giáo được nhiều người tín ngưỡng sắp bị Ban Trị Sự quốc doanh dỡ ngói để thay ngói mới. Sáu (6) tu sĩ PGHH ở Quang Minh Tự, Chợ Mới, An Giang do ông Võ Văn Thanh Liêm trụ trì trở về Thánh Địa PGHH để phản đối. Khi đến bến phà Thuận Giang thì bị khoảng trên 40 người của chính quyền sở tại mặc thường phục chận lại hành hung khiến 4 người bị thương.

 

Qua sự việc trên, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam cực lực phản đối và tuyên bố:

 

  1. Hành vi phá hủy thánh tích, Thánh Địa PHẬT GIÁO HÒA HẢO và hành hung 6 tín đồ PGHH của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng quyền Tự Do Tôn Giáo, quyền Tự Do đi lại của công dân đã được Hiến phiến pháp Việt Nam bảo hộ.

 

  1. Yêu cầu Nhà cầm quyền csVN phải tôn trọng những giáo hội, những tổ chức tôn giáo độc lập, không được phân biết đối xử giữa các tôn giáo độc lập với các tôn giáo do Nhà cầm quyền dựng lên.

 

  1. Yêu cầu Nhà cầm quyền csVN chấm dứt ngay hành vi phá hủy thánh tích, Thánh Địa PGHH, các di tích lịch sử tôn giáo và hành hung 6 tín đồ PGHH.

 

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam kính mong chính phủ các quốc gia, các tổ chức nhận quyền quốc tế hãy dùng những lợi thế về ngoại giao, bang giao kinh tế của mình và xem đây là một điều kiện để yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng quyền Tự do tôn Giáo, nhân quyền tại VN.

 

Xin các tôn giáo cùng hiệp thông cầu nguyện cho Phật giáo Hòa Hảo  vượt qua cơn pháp nạn nầy, và giữ vững được ngôi thánh tích An Hòa Tự.

 

Việt Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2019

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

CAO ĐÀI

-Chánh Trị Sự Hứa Phi (đt: 033.3273.240)

-Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, (đt:0988.971.117).

-Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng (đt:0988.477.719).

-Chánh Trị Sự Nguyễn Đình Cúc (đt:036.496.7257).

-Chánh Trị Sự Lê Thị Nho (đt:0977.697.579.

-Thông Sự Đoàn Công Danh (đt:0977.961.750).

-Thông Sự Đặng Văn Đáo (đt: 0933.963.378).

-Thông Sự Nuyễn Ngọc Lưu (đt: 037.755.1167).

CÔNG GIÁO

-Linh Mục Ta-đê-Ô Nguyễn Văn Lý (đt: 093.22.11.438).

-Linh Mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (đt: 0935.569.205).

-Linh Mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (đt: 0122.596.9335).

-Linh Mục Giu-se Nguyễn Công Bình (đt: 039.249.8463).

PHẬT GIÁO

-Hòa Thượng Thích Không Tánh (đt: 035.6789.881).

-Thượng Tọa Thích Từ Giáo (đt: 0912.717.819).

-Thượng Tọa Thích Đồng Minh (đt: 0933.738.591).

-Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước (đt: 0969.992.087).

-Thượng Tọa Thích Đức Minh (đt: 035.348.2276).

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

-Ông Nguyễn Văn Điền (đt: 0122.870.7160).

-Ông Lê Quang Hiển (đt: 037.292.1234).

-Ông Lê Văn Sóc (đt: 096.4199.039).

-Ông Phan Tấn Hòa (đt: 032.6301.082).

Ông Bùi Văn Luốt (đt: 039.612.9094).

-Ông Hà Văn Duy Hố (đt: 012.33.77.29.29).

-Ông Trần Văn Quang (đt: 039.303.22.77).

TIN LÀNH

-Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa (đt: 0121.9460.045).

-Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng (đt: 0906.342.908).

-Mục Sư Đoàn Văn Diên (đt: 037.692.3013).

Với sự hiệp thông của Mục Sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản.